KANCELARIA ADWOKACKA
MONIKA MALISZEWSKA

WITAM NA STRONIE MOJEJ KANCELARII

Umożliwi ona Państwu zapoznanie się z zakresem świadczonych przeze mnie usług prawnych, jak też profilem mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Do każdej Państwa sprawy podchodzę z należną jej uwagą a moje działania cechuje rzetelność i profesjonalizm.

MONIKA MALISZEWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA
MONIKA MALISZEWSKA

O MNIE

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo.

Po ukończeniu studiów magisterskich podjęłam naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem  oraz studiach  z zakresu prawa pracy.

W latach 2002-2004 kontynuowałam naukę na Podyplomowym Studium Menedżerskim MBA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę dyplomową na temat  „ Leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych” obroniłam z wynikiem bardzo dobrym.

W roku 1998 rozpoczęłam  pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp..

Na stanowisku  naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej  kierowałam obsługą prawną Oddziału ZUS,  następnie zaś od 2003r. piastując stanowisko zastępcy dyrektora do spraw świadczeń kierowałam pracą pionu świadczeń obejmującego swym zakresem obszar emerytur, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz kapitału początkowego.

Po odbyciu  aplikacji adwokackiej  złożyłam egzamin adwokacki i wpisana zostałam na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Od sierpnia 2014 roku prowadzę kancelarię adwokacką w Gorzowie Wielkopolskim oraz jej filię w Barlinku.

KANCELARIA ADWOKACKA
MONIKA MALISZEWSKA

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz doradztwa prawnego i reprezentacji osób fizycznych, w postępowaniach przed sądami, organami administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak też sporządzania pism, umów i opinii w sprawach:

Z zakresu ubezpieczeń społecznych

w tym sprawy odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w szczególności dotyczących:

  • odmowy prawa do renty z tytułu np.: niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej, wypadkowej, z tytułu choroby zawodowej
  • prawa do emerytury i jej wysokości
  • wysokości kapitału początkowego
  • jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego – w tym: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenia rehabilitacyjnego
  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu czy też wyłączenia z ubezpieczenia społecznego
  • wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Z zakresu prawa pracy

dotyczące nawiązania, istnienia, ustania stosunku pracy ( wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o pracę), nierównego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, wypadków przy pracy, dochodzenia należności za pracę i innych roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy

Rodzinnych

w tym: rozwody, separacje, sprawy o alimenty, ustalenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi

Cywilnych i gospodarczych

w tym: dochodzenie roszczeń z umów, czynów niedozwolonych, sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, podziały majątku

Administracyjnych

w tym postępowanie przed organami administracji, również w sprawach dotyczących orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

KANCELARIA ADWOKACKA
MONIKA MALISZEWSKA

KONTAKT

Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 61
pokój 217
66-400 Gorzów Wlkp.

Filia Kancelarii
ul. Wylotowa 1/6
74-320 Barlinek

Telefon